Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » Košice » vzdelanie

vzdelanie v Košice

vzdelanie

140x základná škola, 87x skôlka, 31x univerzita, 8x stredná škola, 3x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Košice

V Košice sa nachádza 269 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

okres Košice I (110x), Košice - mestská časť Staré Mesto (82x), okres Košice II (68x), Košice - mestská časť Juh (65x), Košice - mestská časť Sever (63x), okres Košice IV (63x), Košice - mestská časť Západ (60x), Terasa (60x), Južné Mesto (51x), Stredné Mesto (48x), Severné Mesto (43x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (31x), Furča (31x), okres Košice III (27x), Huštáky (21x), Grunt (20x), Košice - mestská časť Sídlisko KVP (20x), Letná (18x), Košice - mestská časť Myslava (17x), Myslava (17x), Nové Ťahanovce (16x), Košice - mestská časť Krásna (16x), Košice - mestská časť Nad Jazerom (16x), Krásna (16x), Jazero (16x), Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce (16x), Košická Nová Ves (15x), Skladná (15x), Košice - mestská časť Košická Nová Ves (15x), Kamenné (7x)

Vzdelanie, Košice:, 1 z 5

Právnická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UPJŠ, Lekárska fakulta UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Právnická fakulta UPJŠ, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Prírodovedecká fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Stavebná fakulta TUKE, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Strojnícka fakulta, ZŠ Trebišovská 10, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ekonomická fakulta TUKE, Stredná zdravotnícka škola, SPŠ Dopravná, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Gymnázium Poštová, SOŠ Ostrovského, Gymnázium Exnárova, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Letecká fakulta TUKE, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Gymnázium Trebišovská 12, Katolícka stredná pedagogická škola, barierový prístup, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Základná škola Požiarnická, Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice International School, Konzervatórium Košice, Stredná odborná škola technická, MŠ Zuzkin park 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Gymnázium na Alejovej 1, Stredná odborná škola automobilová, SPŠ Strojnícka, Škola umeleckého priemyslu, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Stredná odborná škola železničná, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Gymnázium Opatovská, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, SOŠ pôšt a telekomunikácií, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1

Vzdelanie, Košice:, 2 z 5

Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Gymnázium Park mládeže 5, Bubbly, MŠ Tatranská 23, Stredná odborná škola Gemerská, Stredná odborná škola Policajného zboru, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Stredná športová škola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ZŠ Park Angelinum, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, základná škola, Hronček, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Splash International, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Rektorát TUKE, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Fakulta umení TU, Základná škola Podjavorinskej, Súkromná základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Kežmarská 30, Súkromná základná škola Dneperská 1, Cirkevná materská škola sv. Bernadety, Diamond English, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, ZŠ Družicová 4, Súkromné konzervatórium, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Základná škola Gemerská 2, ZŠ Abovská 36, skôlka, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Základná škola Staničná 13, MŠ Hrebendova, Súkromná materská škola Tatranská 10, Súkromná materská škola, MŠ Blahoslavenej Imeldy, Univerzita veterinárneho lekárstva, Materská škola Hrnčiarska 1, MŠ Bernolákova 14, Materská škola Azovská 1, MŠ Palárikova 22, PLAYSCHOOL - súkromná materská škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Materská škola Watsonova 2, Základná škola Bukovecká 17, Materská škola Rumanova, Materská škola - Óvoda Žižkova 4, Lingua centrum, MŠ Hroncova 4, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Materská škola Smetanova 11, Materská škola Hečkova

Vzdelanie, Košice:, 3 z 5

Špeciálna základná škola Rovníková 11, MŠ Za priekopou 57, Základná umelecká škola Irkutská 1, Materská škola Lidické námestie 18, MŠ Trebišovská 11, MŠ Šafárikova trieda 4, Materská škola Šebastovce, Materská škola Poľná 1, MŠ Družicová 5, Športová materská škola Loptička, MŠ Nešporova 28, Špeciálna materská škola Ľudová 15, MŠ Ipeľská, Súkromná MŠ Starozagorská 8, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, MŠ Povstania českého ľudu 11, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola Postupimská, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Krosnianska 4, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Ľudovíta Fullu, Gymnázium sv. Edity Steinovej, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, ZŠ Fábryho, základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Špeciálna materská škola, Súkromná ZŠ, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Spojená škola Vojenská 13, Hotelová akadémia, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, ZŠ Tomášikova, Špeciálna základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola Užhorodská 39, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, ZŠ Hroncova 23, MŠ Kalinovská 9, univerzita, základná škola, Štátna jazyková škola, MŠ Park Angelinum, Základná škola Polianska 1

Vzdelanie, Košice:, 4 z 5

Základná škola Považská 12, základná škola, MŠ Ovručská 14, Obchodná akadémia Watsonova, MŠ Obrancov mieru 20, skôlka, MŠ Obrancov mieru 16, MŠ Zupkova 37, MŠ Jaltská 33, základná škola, Základná škola Belehradská 21, Základná škola Belehradská 21, Katedra elektroenergetiky – TUKE, MŠ Park mládeže 4, ZUŠ Irkutská – elokované pracovisko Aténska, Základná škola Bruselská 18, Detské jasle Jesenná 12, Materská škola Turgenevova 38, ZŠ Mateja Lechkého, Súkromná ZŠ HUMAN, Materská škola Turgenevova 7, základná škola, MŠ Kežmarská 46, Materská škola Miškovecká 20, ZŠ Starozagorská, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Bernolákova 16, Materská škola Kavečany, univerzita, skôlka, základná škola, Základná škola Myslavská, MŠ Humenská 51, Evanjelická materská škola, MŠ Polianska 4, Detské centrum Sloník, skôlka, základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Súkromné gymnázium, MŠ Jarná 4, ZŠ Krosnianska 2, MŠ Melánie Nemcovej, skôlka, Súkromná ZŠ Galaktická, základná škola, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola Kežmarská 28, základná škola, Materská škola Oštepová 1, základná škola, MŠ Juhoslovanská 4, Jazyková škola Empire, MŠ Moldavská cesta 23, ZŠ Janigova, základná škola, Obchodná akadémia Polárna 1, Základná škola Slobody 1, ZŠ Drabova 3

Vzdelanie, Košice:, 5 z 5

základná škola, Základná škola Malá Ida, Autoškola Sičák, skôlka, MŠ Havanská 26, Detské centrum OVEČKA, Galaktik, MŠ Belehradská 6, MŠ Jenisejská, MŠ Čínska 24, skôlka, MŠ Hemerkova, MŠ Čordákova 17, MŠ Cottbuská 34, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Dneperská 8, základná škola, MŠ Dénešova 53, základná škola, Renner, MŠ Húskova, Súkromná materská škola Bauerova 1, MŠ Hronská 7, Základná škola, Materská škola, základná škola, skôlka

vzdelanie inde

okres Košice I (110x), Košice - mestská časť Staré Mesto (82x), okres Košice II (68x), Košice - mestská časť Juh (65x), Košice - mestská časť Sever (63x), okres Košice IV (63x), Košice - mestská časť Západ (60x), Terasa (60x), Južné Mesto (51x), Stredné Mesto (48x), Severné Mesto (43x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (31x), Furča (31x), okres Košice III (27x), Huštáky (21x), Grunt (20x), Košice - mestská časť Sídlisko KVP (20x), Letná (18x), Košice - mestská časť Myslava (17x), Myslava (17x), Nové Ťahanovce (16x), Košice - mestská časť Krásna (16x), Košice - mestská časť Nad Jazerom (16x), Krásna (16x), Jazero (16x), Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce (16x), Košická Nová Ves (15x), Skladná (15x), Košice - mestská časť Košická Nová Ves (15x), Kamenné (7x)
vzdelanie v okres Košice I
vzdelanie v Košice - mestská časť Staré Mesto
vzdelanie v okres Košice II
vzdelanie v Košice

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku kosice.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.